Informacje - listopad 2021

Drukuj

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

We wtorek, 9 listopada 2021 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej miało miejsce zaplanowane wcześniej Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (śródkadencyjne). Komisję Międzyzakładową z Kościerzyny reprezentowali trzej delegaci: Michał Gurowski, Wojciech Figiel i Zdzisław Jan Brzeziński, który też jako przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji. Tradycyjnie jak co roku przekazano podziękowania darczyńcom funduszu stypendialnego. Dyplomy dziękczynne otrzymali m.in. Michał Gurowski dla KM Kościerzyna i Zdzisław Jan Brzeziński (z żoną Elżbietą, oboje jako darczyńcy indywidualni). Wśród delegatów, którzy zabrali głos w czasie obrad na uwagę zasługuje ważne wystąpienie Wojciecha Figla dotyczące możliwości przejścia przez nauczycieli na emeryturę – na podstawie art. 88 i 89 ustawy Karta nauczyciela – dla zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r.

================================================================================================

Nasz Związek nadal walczy, m.in. przeciwko kłamstwu i manipulacji MEiN