Informacje - czerwiec 2021

Drukuj

Konkursy na dyrektorów szkół w trzech placówkach oświatowych Gminy Kościerzyna

W środę, 16 czerwca 2021 r. zostały przeprowadzone konkursy na dyrektorów szkół w Łubianie, Wąglikowicach i Wielkim Klinczu (tu kandydowała nowa osoba, dotychczasowa wicedyrektor Iwona Kuśmierczuk). Z ramienia KM NSZZ S w komisji pracował Wojciech Figiel. W Zespole Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1  jedynym kandydatem był dotychczasowy dyrektor Mirosław Pepliński, który uzyskał akceptacje komisji konkursowej. Również w Zespole Szkół w Wąglikowicach przy ul. Kościerskiej 8 kandydował tylko poprzedni dyrektor Sławomir Grzyb i to on otrzymał aprobatę komisji. W Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu przy ul. Szkolnej 22 konkurs wygrała jedyna kandydatura. Od 1 września 2021 r. placówką będzie kierować Iwona Kuśmierczuk. Dotychczasowy dyrektor Wojciech Drzewiński przechodzi na emeryturę. W imieniu Prezydium KM NSZZ „Solidarność” wyrażamy dyr Wojciechowi Drzewińskiemu szacunek za ogrom często niedocenianej pracy. Składamy serdeczne podziękowania za wysiłek wkładany w pracę na rzecz jak najlepszego kształcenia i wychowania powierzonych uczniów, za wytrwałość, za międzyludzką solidarność. Staramy się podejmować różne działania w celu poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ten mijający rok szkolny wymagał dużego poświęcania, stąd tym bardziej życzymy Państwu Dyrektorom zaczerpnięcia głębszego oddechu wakacyjnego i bezpiecznego powrotu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 1 września 2021 r. Oby już bez przeszkód w systemie stacjonarnym.