Informacje - marzec 2021

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji

We wtorek, 9 marca 2021 r. z inicjatywy Wojciecha Książka odbyła się wideokonferencja z posiedzenia Międzyregionalnej Rady Sekcji Oświaty Zarządu Regionu Gdańsk. Komisję Międzyzakładową z Kościerzyny reprezentował Zdzisław Jan Brzeziński, członek prezydium. To było już drugie spotkanie online Rady Sekcji zorganizowane przez W. Książka, ale pierwsze dla piszącego te słowa, człowieka już dość dojrzałego w latach, który musiał pokonać trudny dla niego tor najeżony kilkoma poważnymi przeszkodami. Aby skorzystać z dobrodziejstw cudownego wynalazku należało najpierw zainstalować w swoim laptopie aplikację Microsoft Teams, przyporządkować do określonego adresu e-mail, założyć konto, zalogować się i aktywować. Oprócz tego trzeba było uruchomić kamerę oraz głośniki. Podstawowym warunkiem dostępu jest zawsze prąd (bateria) i sprawny Internet. Autorowi niniejszej relacji udało się po kolei przebrnąć te wszystkie etapy, spełnić warunki i wziąć udział w zdalnej konferencji na żywo. Wszystko zadziałało jak należy. Na ekranie można było zobaczyć zabierających głos uczestników zebrania w liczbie 35 osób oraz wysłuchać ich wartościowych wypowiedzi. Posiedzeniu, jak zawsze przewodniczy? W. Książek, niedościgły wzór pracowitości i całodobowego zaangażowania w działania Związku.

Dosyć długie było wystąpienie pana Tomasza Gryczana, kompetentnego i merytorycznego specjalisty prawa oświatowego. Na nieskazitelnym wizerunku prawnika jest jednak malutka rysa. Otóż mecenas przemawiał chyba zbyt długo, co jest problemem w trakcie słuchania on-line. Zapewne wpłynęły na to trudne tematy, które omawia?, a były to m.in.: - Edukacja włączająca (w tym omówienie stanowiska KSOiW); - Rozporządzenie MEiN z 3 lutego 2021 r. - powierzanie stanowisk dyrektorom szkół (w tym omówienie opinii KSOiW); - Refundacja okularów (w tym przekazanie projektów wystąpienia); - Opiniowanie projektów organizacji szkół na rok szkolny 2021/2022 (wraz z przekazaniem informacji i szablonów pism). Więcej informacji znajduje się na stronie Sekcji: https://solidarnosc.gda.pl/oswiata/

Anna Kocik wypowiedziała się w sprawie składanych wniosków o odznaczenia. Poinformowała, że część formularzy jest wypełniona bez należytej staranności, występują braki formalne, m.in. wpis danych o dowodzie osobistym, co powoduje odrzucanie wniosków. Jednocześnie podziękowała Komisjom Zakładowym, które odpowiedziały pozytywnie na jej apel o uregulowanie zaległych składek. Wśród wymienionych znalazła się równie? nasza KM w Kościerzynie. Niestety, na żadne, wielokrotne monity w ogóle nie reaguje KM Kartuzy (Piotr Zielkie).

Przewodniczący poinformował, że Sekcja Międzyregionalna liczy dokładnie 3573 członków, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Po masowej rezygnacji z przynależności do Związku w 2019 r., ostatnio daje się zauważyć w niektórych placówkach wzrost liczby członków. Najwięcej, bo aż 1300 osób, liczy KM w Gdańsku. Padła ciekawostka: w stanie nauczycielskim mężczyźni są w mniejszości, stanowiąc tylko 18%. Co do odznaczeń, NSZZ S wystąpiła o pośmiertne przyznanie Złotego Krzyża Zasługi zasłużonemu mecenasowi, śp. Bogumiła Soczyńskiemu, zmarłemu w 2020 r. Mówiąc o trudnym czasie ciągle trwającej pandemii, Przewodniczący wspomniał o stratach i olbrzymim spustoszeniu, które wywołuje u młodego pokolenia zdalne nauczanie. Poza tym bardzo źle wpływa na uczniów brak relacji rówieśniczych, zanika empatia, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc pedagogów i psychologów. W najbliższych tygodniach ważnym zadaniem związkowców będzie opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/2022. Te projekty przewodniczący KM powinny otrzymać do wyrażenia opinii do Wielkiego Piątku, 2 kwietnia 2021 r. ZZ maj? czas na zaopiniowanie 10 dni roboczych - do 19 kwietnia br. Należy bezwzględnie korzystać z tego uprawnienia Związków Zawodowych zagwarantowanych ustawowo, bo w ten sposób można wpływać pozytywnie na zatrudnienie nauczycieli i pracowników oświaty. Od stycznia 2021 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 2800 z? brutto, co powoduje, że wynosi prawie tyle samo co pensja nauczyciela kontraktowego. Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Sekcji odbędzie się online po przerwie wielkanocnej, we wtorek, 13 kwietnia 2021 r.

===============================================================================================

Konkursy na stanowiska dyrektorów w Kościerzynie

W marcu 2021 r. zostały przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów czterech placówek oświatowych w Kościerzynie. W pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele naszej Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" P.O.iW.Z.K.: Michał Gurowski (przewodniczący KM) i Wojciech Figiel (wiceprzewodniczący KM).

W środę, 3 marca 2021 r. z udziałem Wojciecha Figla rozstrzygnięto dwa konkursy: pierwszy dotyczył wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej, ul. Szkolna 1 w Kościerzynie. Do konkursu przystąpiła tylko jedna osoba, Gabriela Kreft, dotychczasowa dyrektor, która uzyskała akceptację komisji konkursowej. W drugim konkursie zadecydowano o wyborze szefa Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 w Kościerzynie. Do konkursu zgłosiła się tylko jedna osoba, Małgorzata Kreft, dotychczasowa dyrektor, która uzyskała aprobatę komisji.

W czwartek, 4 marca 2021 r. z udziałem Michała Gurowskiego przeprowadzono dwa konkursy: pierwszy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 8 Marca 1 w Kościerzynie. Do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat, Dariusz Kisielewski, dotychczasowy dyrektor, który uzyskał akceptację komisji konkursowej. Drugi konkurs dotyczył wyboru szefa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. ks. dra Leona Heykego, ul. Strzelecka 1 w Kościerzynie. Do konkursu przystąpił tylko jeden kandydat, Wiesław Trzebiatowski, dotychczasowy dyrektor, który również uzyskał aprobatę komisji.

Przypomnijmy, że konkursy na stanowiska dyrektorów szkół przypadają w niezwykle trudnych warunkach wciąż trwającej już przez cały rok pandemii koronawirusa COVID-19. W Polsce codziennie odnotowujemy kilkanaście tysięcy nowych zakażeń i wysoką liczbę zgonów. Nasze województwo pomorskie jest pod tym względem na czele listy zakażeń. Pod pewnymi względami sytuację można porównać do warunków wojennych. Przed dyrektorami szkół stoją wyjątkowe, wręcz kosmiczne wyzwania. Gratulujemy nowo wybranym szefom placówek oświatowych w Kościerzynie i życzymy pokonania piętrzących się trudności. Wszystkiego najlepszego!