Informacje - styczeń 2021

Drukuj
Spotkanie w szkole w Kaliskach Kościerskich

We wtorek 26 stycznia 2021 r. z inicjatywy dyr Tomasza Dargacza doszło do spotkania grupy pracowników Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich przy ul. Szkolnej 7 ze Zdzisławem Janem Brzezińskim, członkiem prezydium KM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej. Ze względu na panująca wciąż pandemię i obostrzenia sanitarne w spotkaniu mogła uczestniczyć niewielka grupa pracowników szkoły. Przypomnijmy, że od 18 stycznia 2021 r. tylko klasy I - III mają lekcje stacjonarne w szkole, a starsze klasy nadal realizują zajęcia zdalnie. Z. Brzeziński wręczył dyrektorowi szkoły (wieloletniemu członkowi NSZZ "Solidarność") okolicznościową szkatułkę z trzema pamiątkowymi znaczkami NSZZ "S". Zebrani otrzymali styczniowy "Magazyn Solidarność" oraz ulotki zawierająca ofertę wstąpienia w szeregi NSZZ "Solidarność". Gość opowiadał obecnym o działaniach NSZZ "S" w obronie swoich członków i zachęcał, aby rozważyli możliwość przystąpienia do Związku. Wskazywał na korzyści płynące z przynależności do organizacji związkowej, m.in. na zawsze dostępną pomoc zespołu wybitnych prawników, podał konkretne przykłady osób (pracowników oświaty), które uzyskały skuteczną pomoc mecenasa Przemysława Stąpora. Wspomniał również o organizowanych przez Komisję Międzyzakładową corocznych wrześniowych wycieczkach krajowych, paczkach świątecznych i spotkaniach integracyjnych. Spotkanie zostało odebrane przez dyr T. Dargacza i obecnych pozytywnie.


Na zdjęciach: 1) powyżej pan Tomasz Dargacz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kościerzyna;
2) poniżej budynek Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich przy ul. Szkolnej 7.

 

===============================================================================================

Pierwsze zebranie Rady Sekcji online

Pierwsze z powodu pandemii zebranie Rady Sekcji online zostało zorganizowane przez Wojciecha Książka we wtorek, 19 stycznia 2021 r.