Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj62
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?177
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c426
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215759

O nas

Drukuj

7 marca 1990 r.
Tymczasowy Zarz?d Regionu NSZZSolidarno?? w Gda?sku za?wiadcza, ?e dnia 7 marca 1990 r. zosta?a zarejestrowana Komisja Zak?adowa NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Ko?cierzynie pod numerem 678.

 • Przewodnicz?cy: Celina Drozdowska,
 • Wiceprzewodnicz?cy: Stefan Cyra.

11 wrze?nia 1990 r.
Zarz?d Regionu NSZZSolidarno?? w Gda?sku za?wiadcza, ?e dnia 11 wrze?nia 1990 r. zosta?a zarejestrowana Komisja Zak?adowa NSZZSolidarno??Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Ko?cierzynie.

 • Przewodnicz?cy: Celina Drozdowska,
 • Wiceprzewodnicz?cy: Stefan Cyra,
 • Sekretarz: Ewa Ku?niak.

20 wrze?nia 2002 r.
Zarz?d Regionu Gda?skiego NSZZSolidarno?? za?wiadcza, i? Komisja NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie jest zarejestrowana w Regionie jako Komisja Mi?dzyzak?adowa. Komisj? zarejestrowano pod numerem 678. Siedziba Komisji Mi?dzyzak?adowej mie?ci si? w Ko?cierzynie na ul. Traugutta 7.


Wykaz K? NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania w szko?ach i placwkach o?wiatowych w powiecie ko?cierskim, dla ktrych organem prowadz?cym jest:

Starostwo Powiatowe
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:

 • Powiatowym Zespole Szk? nr 2 w Ko?cierzynie,
 • Powiatowym Zespole Szk? nr 3 w Ko?cierzynie,
 • Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym w Ko?cierzynie,
 • Zespole Opieku?czo-wychowawczym "Weso?a Gromadka" w Ko?cierzynie.
Miasto Ko?cierzyna
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:
 • Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (nauczyciele),
 • Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (pracownicy obs?ugi i administracji),
 • Zespole Szk? Publicznych nr 2 w Ko?cierzynie,
 • Szkole Podstawowej nr 2 w Ko?cierzynie.
Gmina Ko?cierzyna
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:
 • Zespole Szk? w W?glikowicach,
 • Zespole Kszta?cenia w Wielkim Klinczu,
 • Zespole Szk? w Wielkim Podlesiu,
 • Szkole Podstawowej w Kaliskach.
Gmina Nowa Karczma
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:
 • Zespole Szk? w Grabowie Ko?cierskim.
Gmina Liniewo
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:
 • Zespole O?wiatowym w Liniewie.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ko?o NSZZSolidarno?? przy:
 • Pa?stwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ko?cierzynie.
Ponadto cz?onkowie NSZZSolidarno?? s? rwnie? w Szkole Podstawowej nr 1 w Ko?cierzynie, Zespole Szk? w Lipuszu, Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu, Szkole Podstawowej w Tuszkowach, Przedszkolu w Karsinie i Powiatowym Centrum M?odzie?y w Garczynie.
W strukturach Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej jest rwnie? Ko?o Emerytw - by?ych pracownikw o?wiaty i wychowania.

Sk?ad Komisji Mi?dzyzak?adowej (kadencja 2014 2018)

1. Micha? Gurowski Przewodnicz?cy KM, Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy, ul. S?oneczna 1, 83-400 Ko?cierzyna, tel. 58/686-34-33

2. Mieczys?aw Bielawa Z-ca Przewodnicz?cego KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Zdzis?aw Brzezi?ski Z-ca Przewodnicz?cego, ul. S?oneczna 4, 83-423 Wielki Klincz, tel. 58/686-14-28 i 694-165-019 oraz przewodnicz?cy Ko?a Emerytw.

4. Wojciech Figiel cz?onek Prezydium KM, Zesp? O?wiatowy w Liniewie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum), ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, tel. 58/687-80-35

5. Andrzej Stoppa cz?onek Prezydium KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa nr 6 im. ks. dr. B. Sychty i Publiczne Gimnazjum), ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

6. Bernadeta Basendowska cz?onek KM, Zesp? Szk? W?glikowice (Szko?a Podstawowa im. NSZZ "Solidarno??" i Publiczne Gimnazjum), ul. Ko?cierska 8, 83-406 W?glikowice, tel. 58/686-12-23

7. Alicja Bednarek cz?onek KM, Zesp? Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-22-34

8. Wojciech Cielka cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 3 w Ko?cierzynie, 83-400 Ko?cierzyna ("Drzewna"), ul. Kartuska 48, tel. 58/686-36-61

9. Grzegorz Czajkowski cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie ("Budowlanka"), ul. Wybickiego 1, tel. 58/686-35-86

10. Maria Gliszczy?ska Moroz cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego w Ko?cierzynie, ul. Strzelecka 1, tel. 58/686-40-89

11. Tomasz Grzyb cz?onek KM, Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej i Publiczne Gimnazjum), 83-423 Wielki Kli?cz ul. Szkolna 10, tel. 58/686-15-53

12. Ewelina Ho?dys cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Ko?cierzynie, ul. 8-go Marca 1, tel. 58/686-33-70

13. Ryszard Klassa cz?onek KM, Zesp? Szk? w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz, tel. 58/687-46-32

14. Gra?yna Pa?kowska cz?onek KM, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

15. Marek Piontek cz?onek KM, Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I stopnia w Ko?cierzynie im. Mazurka D?browskiego, ul. Dworcowa 12, tel. 58/686-35-85

16. Andrzej Szczepankiewicz cz?onek KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 2 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe nr 7, Szko?a Podstawowa nr 4 i Publiczne Gimnazjum nr 2), ul. Szkolna 1, tel. 58/686-34-32

17. Roman Wiecki cz?onek KM, Zesp? Szk? w Grabowie Ko?cierskim (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. gen. Jzefa Wybickiego i Publiczne Gimnazjum), ul. Starowiejska 68, 83-403 Grabowo Ko?cierskie, tel. 58/687-01-12

Sk?ad Komisji Rewizyjnej

1. Helena Kaszubowska Nitz Przewodnicz?ca KR

2. Alicja Ho?dys cz?onek KR, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Iwona Litwin cz?onek KR, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

Delegaci na WZD Sekcji

1. Mieczys?aw Bielawa

2. Zdzis?aw Brzezi?ski

3. Micha? Gurowski

Delegaci na WZD Regionu

1. Zdzis?aw Brzezi?ski

Zdzis?aw Brzezi?ski zosta? rwnie? wybrany przewodnicz?cym Komisji Rewizyjnej Sekcji O?wiaty Zarz?du Regionu i faktycznie sprawowa? t? funkcj? do 17 kwietnia 2018 r.

Zdzis?awa Brzezi?skiego wybrano tak?e na delegata WZD Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??".

=========================================================================

Sk?ad Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej
Kadencja: 2010-2014

1. Micha? Gurowski-przewodnicz?cy (od 3 grudnia 2012 r.)
2. Zdzis?aw Brzezi?ski-zast?pca przewodnicz?cego (od 15 stycznia 2013 r.)
3. Mieczys?aw Bielawa -zast?pca przewodnicz?cego (od 15 stycznia 2013 r.)
4. Wojciech Figiel-cz?onek
5. Andrzej Stoppa -cz?onek (od 15 stycznia 2013 r.)
6. Bo?ena Bielawa
7. Jowita Cie?likiewicz
8. Mariola Cybula
9. Sabina Hildebrandt
10. Miros?aw Or?owski
11. Andrzej Stoppa
12. Andrzej Szczepankiewicz
13. Grzegorz Czajkowski
14. W?adys?awa Majkowska-Weis
15. Roman Wiecki
16. Adam Wietecha

Komisja Rewizyjna
1. Gra?yna Pa?kowska
2. Lidia Trzebiatowska
3. Lucyna Pirch

Delegaci na WZD Sekcji O?wiaty i wychowania w Gda?sku
1.Wojciech Figiel(od 3 grudnia 2013 r.)
2. Micha? Gurowski
3. Zdzis?aw Brzezi?ski

Delegaci na WZD Regionu Gda?skiego
1.Zdzis?aw Brzezi?ski(od 3 grudnia 2013 r.)