Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj96
mod_vvisit_counterWczoraj28
mod_vvisit_counterTen tydzie?174
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?107
mod_vvisit_counterTen miesi?c301
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c902
mod_vvisit_counterWszystkie208050

Uroczyste obchody 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczystych obchodach 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego w PCM w Garczynie i 70 rocznicy urodzin zas?u?onego Jubilata.

Wtorkowe i czwartkowe dy?ury w biurze

Drukuj

2 pa?dziernika 2012 r. 30 pa?dziernika 2012 r. - wtorkowe i czwartkowe dy?ury w biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie pe?ni? cz?onek prezydium K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. Zdzis?aw Brzezi?ski. W trakcie dy?urw Zdz. Brzezi?ski m.in. odbiera? poczt?, przekazywa? sp?ywaj?ce faktury Grzegorzowi Urowskiemu i systematycznie zach?ca? go do uiszczania p?atno?ci (by?y przewodnicz?cy mia? dost?p do konta internetowego K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K., ale z powodu op?nie? w regulowaniu faktur przez G. Urowskiego kilka razy zosta?y naliczone odsetki karne).

Wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejZdzis?awa Brzezi?skiego w dwudniowym szkoleniu [28-29 wrze?nia 2012 r. (pi?tek-sobota)] w Centrum Wypoczynkowym Wie?yca nad Jeziorem Ostrzyckim. By?o to wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji (w poszerzonym sk?adzie). Porz?dek przewidywa? m. in.: omwienie najnowszych zmian w prawie o?wiatowym, w tym przebiegu rozmw ws. Karty Nauczyciela.

Odwo?ana wycieczka

Drukuj

Zaplanowana w terminie 22-23 wrze?nia 2012dwudniowa wycieczka dla cz?onkw NSZZ Solidarno?? nie dochodzi do skutku. Zosta?a odwo?ana przez Grzegorza Urowskiego z powodu jego rezygnacji z funkcji przewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej, co wywo?a?o smutek niektrych cz?onkw NSZZ S.

Przekazanie kluczy do biura

Drukuj

Przekazanie przez Micha?a Gurowskiego, (wiceprzewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej) kluczy do biura przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie Zdzis?awowi Brzezi?skiemu (cz?onkowi prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej) z powodu urlopu dla poratowania zdrowia i wyjazdu na leczenie. Sytuacja Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno??P.O. i W. Z.K. w Ko?cierzynie z przyczyn obiektywnych sta?a si? trudna z powodu braku przewodnicz?cego.

Pozostali trzej cz?onkowie prezydium: Mieczys?aw Bielawa (Ko?cierzyna), Zdzis?aw Brzezi?ski (Wielki Klincz) i Wojciech Figiel (Liniewo).

Rezygnacja Celiny Drozdowskiej z prowadzenia sekretariatu

Drukuj

Rezygnacja Celiny Drozdowskiej z prowadzenia sekretariatu biura Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejw Ko?cierzynie.

Rezygnacja Grzegorza Urowskiego z funkcji przewodnicz?cego

Drukuj

Rezygnacja Grzegorza Urowskiego z funkcji przewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejw zwi?zku z obj?ciem od 1 wrze?nia 2012 r. stanowiska dyrektora Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 3 w Ko?cierzynie.

Drukuj

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 3 w Ko?cierzynie. Spo?rd dwch osb dziewi?cioosobowa komisja wybiera Grzegorza Urowskiego, pe?ni?cego funkcj? przewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej.