Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj122
mod_vvisit_counterWczoraj28
mod_vvisit_counterTen tydzie?200
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?107
mod_vvisit_counterTen miesi?c327
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c902
mod_vvisit_counterWszystkie208076

Bal Karnawa?owy

Drukuj

Bal Karnawa?owy w Zaje?dzie My?liwskim Koala w Ma?ym Klinczu zorganizowany przez Mieczys?awa Bielaw?. Wzi??y udzia? 42 osoby (cz?onkowie i sympatycy NSZZ Solidarno??) Nagrania doskona?e, dania urozmaicone i wy?mienite, obs?uga szybka i uprzejma. Zabawa by?a bardzo udana. Zadowoleni uczestnicy my?l? ju? o kolejnej imprezie.

Drukuj

Zebranie przewodnicz?cych Komisji K?. Na wniosek Micha?a Gurowskiego spo?rd cz?onkw prezydium wybrano dwch wiceprzewodnicz?cych: Mieczys?awa Bielaw? i Zdzis?awa Brzezi?skiego.

Dystrybucja paczek ?wi?tecznych

Drukuj

Rozpocz?cie przez Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Brzezi?skiego akcji dystrybucji paczek ?wi?tecznych dla cz?onkw NSZZ Solidarno?? (rwnie? dla emerytw). W sumie dor?czono oko?o 130 paczek.

Drukuj

Udzia? Micha?a Gurowskiego, Mieczys?awa Bielawy, Zdzis?awa Brzezi?skiego i Kazimierza Stoltmanna (Wiceburmistrz Miasta Ko?cierzyna) w konferencji w sprawie sytuacji pracownikw administracji i obs?ugi szk?, placwek edukacyjnych, przedszkoli w siedzibie Solidarno?ci w Gda?sku (ul. Wa?y Piastowskie 24), sala Akwen. Podczas zebrania by?y poruszane mi?dzy innymi sprawy wynagrodze?, tre?ci uk?adw zbiorowych, regulaminw pracy, problemw innych, takich jak zamiar likwidacji sto?wek szkolnych.

Drukuj

Zebranie wyborcze K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. W zebraniu wzi?li udzia? zaproszeni go?cie: Celina Drozdowska, Wojciech Ksi??ek, Jzef Rymsza i Grzegorz Urowski. Zebranie prowadzi? Zdzis?aw Brzezi?ski. Przewodnicz?cym zosta? wybrany Micha? Gurowski (dotychczasowy wiceprzewodnicz?cy), delegatem na walne Zebranie Delegatw Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania Wojciech Figiel, delegatem na Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego Zdzis?aw Brzezi?ski. Dzi?ki wyborowi przewodnicz?cego zako?czy? si? trudny trzymiesi?czny okres K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K w powiecie ko?cierskim.

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczysto?ci wr?czenia dyplomw stypendium Prezesa Rady Ministrw w Ko?cierzynie. ??cznie stypendium przyznano 220 uczniom. Na uroczysto?? do Ko?cierzyny przyby?o 79 laureatw. Spotkanie zorganizowa?a Halina Uchman, dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie.

Ustalenie terminu zebrania wyborczego

Drukuj

Posiedzenie prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejzwo?ane przez Micha?a Gurowskiego w celu ustalenia terminu zebrania wyborczego. Wst?pnie przyj?to dat? 04.12.2012 r. (potem termin przesuni?to na 03.12.2012 r.).

Drukuj

Powrt Micha?a Gurowskiego, wiceprzewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejz leczenia za granic? w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.