Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj23
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzień23
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień153
mod_vvisit_counterTen miesiÄ…c2052
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiÄ…c6248
mod_vvisit_counterWszystkie274025

Informacje - czerwiec 2017 r.

Drukuj

Konkursy w placówkach powiatowych

Ostatni miesiąc zajęć roku szkolnego upłynął głównie pod znakiem konkursów na stanowisko Dyrektora. Konkursy ogłosiła pani starosta Alicja Żurawska w czterech placówkach podległych Starostwu Powiatowemu w Kościerzynie.

1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wł. Sikorskiego 1

2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. Słonecznej 1

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Słonecznej 1

Z ramienia naszej Komisji Międzyzakładowej w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora wszystkich placówek w środę, 14 czerwca 2017 r. brał udział przewodniczący Michał Gurowski. W trzech placówkach do konkursu przystąpili dotychczasowi dyrektorzy i oni też uzyskali akceptację Komisji. Ku naszemu zdziwieniu, Grzegorz Urowski, dotychczasowy dyrektor PZS Nr 3 (m.in. zasłużony działacz kościerskiej KM NSZZ "Solidarność") zrezygnował z ubiegania się o stanowisko kierownicze na następną kadencję. Konkurs w PZS Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48 spośród trojga kandydatów wygrała mgr inż. Aneta Monika Domeracka z domu Borkowska (ur. 28 maja 1974 r.), od 2012 r. sprawująca przez pięć lat (do 31.08.2017 r.) funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Na zdjęciu: A. Domeracka, od 1 września 2017 r. dyrektor PZS Nr 3 w Kościerzynie. Nowo wybranej Pani Dyrektor życzymy wielu sukcesów w nowym miejscu pracy!

Informacje - maj 2017 r.

Drukuj

W środę, 24 maja 2017 r. na wniosek Michała Gurowskiego odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej. W zebraniu uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej): Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczysław Bielawa (z-ca przewodniczącego) Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (członek Prezydium KM), Maria Gliszczyńska-Moroz, Tomasz Grzyb, Michał Gurowski (przewodniczący KM), Grażyna Pałkowska, Andrzej Stoppa (członek Prezydium KM) i Roman Wiecki.

Przewodniczący poinformował zebranych o konkursach na dyrektorów. Nasz Związek zawsze stał na stanowisku przeprowadzania konkursów zgodnie z zasadami demokracji. W ostatnim okresie często zdarzały się sytuacje, że samorządy rezygnowały z konkursów na rzecz przedłużania kadencji dyrektorów. Monika Kończyk, aktualnie sprawująca funkcję pomorskiego kuratora oświaty, stoi zdecydowanie na stanowisku przestrzegania zasad konkursowych. W związku z tym w Kościerzynie i powiecie kościerskim zostały ogłoszone konkursy w 4 placówkach podległych Starostwu. Są to: 1) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wł. Sikorskiego 1, 2) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48, 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. Słonecznej 1, 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Słonecznej 1. Planowany termin posiedzenia Komisji Konkursowej dotyczący w/wym placówek został wyznaczony na środę, 14 czerwca 2017 r.

W Kościerzynie władze miasta już przeprowadziły konkurs w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 przy ul. Szkolnej 2 i ul. Wybickiego 10. Z ramienia naszej KM w pracach Komisji Konkursowej uczestniczył Michał Gurowski. Kandydata jednak nie wyłoniono i konkurs zostanie powtórzony.

Gmina Liniewo ogłosiła konkurs w Szkole Podstawowej w Głodowie wyznaczony na czwartek, 1 czerwca br.

Wójt Gminy Nowa Karczma - Andrzej Pollak ogłosił konkursy w czterech placówkach na środę, 31 maja br.: Zespole Szkół w Grabowie Kościerskim, w Szkole Podstawowej im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie, w Szkole Podstawowej im. Braci Czarlińskich w Lubaniu i Szkole Podstawowej im. Franciszka Hynka w Szatarpach. Prezydium KM wyznaczyło do udziału w pracach Komisji Konkursowych Wojciecha Figla (Grabowo i N. Karczma) oraz Michała Gurowskiego (Lubań i Szatarpy).

Przewodniczący poinformował, że wskutek jego starań, od poniedziałku, 22 maja br. pracownicy biur przy ul. Traugutta 7 oraz goście mogą korzystać z parkingu położonego wewnątrz posesji na podstawie specjalnie przygotowanych identyfikatorów. Do tej pory parking był w całości zajmowany przez innych kierowców, a zwłaszcza uczniów pobliskiego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. KEN. Obecnie sytuacja uległa poprawie. Parking jest systematycznie monitorowany przez Straż Miejską.

M. Gurowski przedstawił również ofertę czterech wycieczek przygotowaną szczegółowo przez Elżbietę i Zdzisława Brzezińskich. Wybrana wycieczka zgodnie z dotychczasową tradycją została zaplanowana na drugą sobotę września br. (09.09.2017).

Informacje - kwiecień 2017 r.

Drukuj

Kwiecień 2017 r. okazał się bardzo pracowitym miesiącem dla Szefa naszej Komisji Międzyzakładowej. Przewodniczący Michał Gurowski przez ponad 4 tygodnie, często od rana do wieczora, był zajęty analizowaniem i opiniowaniem projektów organizacyjnych wszystkich placówek oświatowych miasta Kościerzyny, powiatu kościerskiego oraz gmin wiejskich. M. Gurowski przeprowadził szczegółowe rozmowy z przedstawicielami Kół NSZZ S, dyrektorami szkół na temat zatrudnienia pracowników i nauczycieli w najbliższym roku szkolnym. Dzięki otwartej na dialog postawie oraz wnikliwej analizie różnych opcji dokonanej przez Przewodniczącego oraz szefów placówek oświatowych, prawie wszyscy zatrudnieni utrzymają dotychczasowy statut, unikając zwolnień z pracy. Niektórzy pedagodzy będą jednak musieli rozszerzyć swoje kwalifikacje i ukończyć dodatkowe kierunki studiów. Praktyka pokazała, jak ważną jest ustawowa decyzja o obowiązku opiniowania arkuszy przez związki zawodowe (i tzw. aneksów do końca września), o co od lat zabiegał NSZZ „Solidarność”. Po drugie, jak potrzebny jest poważny wzrost wynagrodzeń (i emerytur), żeby mniej było poszukiwania nadgodzin, dodatkowego zatrudnienia w czasie, gdy grożą zwolnienia i redukcje etatów – szczególnie w likwidowanych gimnazjach. Podobnie jak Sekcja Oświaty wyrażamy nadzieję, że przestrzeganie prawa, ale i dobra wola ze strony dyrektorów szkół, organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, wskaże znaczenie tego zadania jako sposobu przeciwdziałania zwolnieniom, bezrobociu, ale też zachowania relacji PODMIOTOWYCH i zasady DIALOGU w szkołach i przedszkolach.

Informacje - marzec 2017 r.

Drukuj

Posiedzenie Prezydium KM

We wtorek, 28 marca 2017 r. z inicjatywy przewodniczącego Michała Gurowskiego odbyło się posiedzenie Prezydium naszej Komisji Międzyzakładowej. W zebraniu oprócz Szefa uczestniczyli Mieczysław Bielawa, Zdzisław Jan Brzeziński i Wojciech Figiel.

Przyjęto uchwały: 1) w sprawie rezygnacji z przynależności do Związku pracownicy Zespołu Szkół im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu i 2) w sprawie przyjęcia w szeregi NSZZ „Solidarność” pracownika Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie. Podjęto również uchwałę o przyznaniu zapomogi związkowej pracownicy Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Przypomniano o uczestnictwie KM w poczcie sztandarowym podczas uroczystości trzeciomajowych. M. Bielawa zaproponował zorganizowanie pikniku dla zainteresowanych członków w sobotę, 2 czerwca 2017 r. Zapowiedziano również zorganizowanie, wzorem lat ubiegłych, w drugą sobotę września 2017 r. jednodniowej wycieczki dla członków i sympatyków NSZZ S. M. Bielawa zaproponował promocję naszej KM NSZZ S w przyszłym wydaniu papierowej mapy Kościerzyny, która trafia do wielu instytucji i zakładów naszego powiatu. Przewodniczący poinformował o zmianie operatora telefonu. Zrezygnowaliśmy z usług Telestrady i przenieśliśmy ten sam numer do T-Mobile, dzięki czemu nasze opłaty ulegną znaczącej obniżce. M. Gurowski przekazał informację o bardzo pożytecznym wyjazdowym szkoleniu z Prawa Oświatowego w którym uczestniczył w dniach 24-26 marca br. w Jastrzębiej Górze.

Poruszono także sprawę ważnego wydarzenia, jakim jest zapowiedziany na piątek, 31 marca br. strajk w szkołach organizowany przez ZNP. Zebrani wyrazili poparcie dla celów strajku, które są zbieżne z naszą wolą obrony praw pracowniczych.

Informacje - luty 2017 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

We wtorek, 21 lutego 2017 r. z inicjatywy przewodniczącego naszej KM miało miejsce posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Zdzisław Jan Brzeziński (z-ca przewodniczącego KM), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (członek Prezydium KM), Maria Gliszczyńska-Moroz, Tomasz Grzyb, Michał Gurowski (przewodniczący KM), Ewelina Hołdys, Grażyna Pałkowska, Andrzej Stoppa (członek Prezydium KM) i Alicja Ulatowska (dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach). Posiedzenie dotyczyło głównie zapoznania się z uchwałami samorządów w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Po analizie przez uczestników zebrania uzasadnienia do projektów uchwał rad samorządów członkowie Komisji Międzyzakładowej wyrazili pozytywną opinię związaną z proponowanymi zmianami i nie zgłosili sprzeciwu w tej sprawie.

 

Obrady Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

We wtorek, 14 lutego 2017 r. w Gdańsku odbyło się zebranie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. W posiedzeniu wziął udział Michał Gurowski, przewodniczący naszej KM. W części szkoleniowej Rady uczestniczyli także: Zastępca Prezydenta Gdyni – Bartosz Bartoszewicz, dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku – dr Jerzy Wiśniewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni - Judyta Śliwińska.

Omówiono problemy związane z siecią szkolną. Przypomniano, że opinie ws. sieci szkolnej opracowują w regionie gdańskim, zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – Zakładowe/Międzyzakładowe Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, zarejestrowane w rejestrze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (ich wykaz adresowy znajduje się m. in. na str. www.solidarnosc.gda.pl/oswiata ). Przypomniano, że zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych JST mają obowiązek dostarczenia projektów także w wersji elektronicznej a także muszą odpowiedzieć na piśmie na zgłoszone w opinii uwagi, ew. zaprosić także do przedstawienia opinii podczas obrad Komisji Edukacji. W analizie projektów uchwał JST warto zwracać uwagę na takie aspekty jak:

a. Demografia – i to w perspektywie co najmniej kilku lat,

b. Plany przestrzenne,

c. Odniesienia do sieci szkolnej sprzed 1999 r.,

d. Sprawy zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi szkolnej.

 

Bal Karnawałowy

Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami nasz coroczny Bal Karnawałowy NSZZ "Solidarność" doszedł do skutku w zaplanowanym miejscu i terminie. W nocy z piątku na sobotę (10-11.02.2017) relaksowaliśmy się od 18.00 aż do 3.00, czyli przez pełne 9 godzin. W imieniu przewodniczącego Michała Gurowskiego gości (43 osoby) powitał Zdzisław Jan Brzeziński (zastępca) i przekazał życzenia udanej zabawy, szałowego humoru. Lokal "U Wiesi" w Nowej Karczmie zapewnił doskonałą konsumpcję. Kelnerki zmieniały co chwilę nakrycia i serwowały różnorodne oraz pyszne dania. Wspaniała muzyka również była bardzo urozmaicona i porywała do tańca. O godz. 3.00 Zdz. J. Brzeziński podziękował wytrwałym balowiczom za najwyższą kulturę zabawy, a personelowi lokalu, mistrzyniom kuchni i muzykowi za całokształt, zapraszając do powtórki tradycyjnego Balu za rok.

Informacje - styczeń 2017 r.

Drukuj

Do zobaczenia na Balu Karnawałowym już wkrótce

W piątek, 10 lutego 2017 r. od godz. 18.00 tradycyjnie jak co roku spotkamy się na balu karnawałowym w Karczmie "U Wiesi" w Nowej Karczmie.

Szczegóły na plakacie poniżej. (W celu powiększenia, aby odczytać należy dwukrotnie kliknąć na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Mini Informator
=== Zachęcamy do lektury zamieszczonego niżej Mini Informatora przygotowanego z myślą nie tylko dla wcześniej urodzonych. (W celu powiększenia, aby odczytać należy dwukrotnie kliknąć na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji. (Wtorek, 3 stycznia 2017 r.)

Zwołane na 3 stycznia spotkanie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zdominowała ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Rejon kościerski reprezentowali: przewodniczący KM - Michał Gurowski, z-ca przewodniczącego i jednocześnie przewodniczący KR - Zdzisław Jan Brzeziński oraz przedstawicielka Koła Emerytów - Elżbieta Brzezińska.

W trakcie zebrania nadal dyskutowana była kwestia reformy oświaty i jej sfinansowania. Ile ma kosztować rewolucyjna zmiana systemu oświaty na „8+4″ i dlaczego jest ona tak pośpiesznie forsowana przez MEN? A nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, na koła zainteresowań, zaś podwyżki dla nauczycieli pozostają iluzją. Warto więc przypomnieć stanowisko gdańskiej „S” o odłożeniu proponowanych zmian w oświacie co najmniej o rok. Tym bardziej, iż szereg postulatów z opinii związku będzie dopiero przedmiotem rozmów w zespole powołanym przez minister Annę Zalewską, czyli będą one wędrowały „od stolika do stolika”.

Za jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia – w perspektywie gigantycznej reformy na pozór błahą, są środki na zajęcia pozalekcyjne, które nadal realizowane są przez nauczycieli w wolontariacie, na podstawie zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, czyli de facto „godzin karcianych”. Wyszło na jaw złamanie przez MEN art. 19 ustawy o związkach zawodowych, nakazującego konsultację i opiniowanie zmian w prawach pracowniczych. Takich konsultacji nie było. „Kolejny raz minister Zalewska nas oszukała. Były zapewnienia o zmianie artykułu 42, tak, aby nie było zajęć nieodpłatnych. Padły one również w obecności premier Szydło. Zamiast poprawienia zapisu usankcjonowano to, co było. Liczyliśmy na negocjacje i zmianę zapisu, ale nie na taki sposób załatwienia sprawy. Nie wiem co ludziom powiedzieć – komentowała Bożena Brauer, liderka Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Dodatkowych środków na zajęcia edukacyjne nie ma, jest za to „regulacja płacowa” sfery budżetowej. Nauczyciel dyplomowany zyska na niej brutto ok. 60 zł. Średnio wypadnie po 35,33 gr do kwoty bazowej z Karty nauczyciela (art 30). Czy tak będzie? Budżet głosowany przed świętami w Sali Kolumnowej trafi teraz do Senatu. Pomorska kurator oświaty Monika Kończyk, wywodząca się z oświatowej „S” próbowała użyć argumentu czasu pracy nauczyciela, ale sama przyznała, że wynosi on ponad 46 godzin tygodniowo. Tak podaje Instytut Badań Edukacyjnych, który przeprowadził badanie „Czas pracy i warunki pracy nauczycieli w opiniach nauczycieli”, które miało dać pogląd na katalog czynności zawodowych nauczycieli, zgodne z realiami ich pracy. „Nikt nie może zmusić nauczycieli do wykonywania zadań edukacyjnych nieodpłatnie” – przekonywała pomorska kurator.

Stosunki pracy będą rozwiązywane. Będzie potrzeba wypłaty odpraw. Nie wiadomo, jakie będzie zapotrzebowanie na nauczycieli z gimnazjów. Nie ma możliwości narzucenia obowiązku zatrudnienia tych osób. Tym bardziej, że – jak już zwracaliśmy uwagę przed wakacjami – podstawówki i gimnazja są w gestii gmin, a licea – starostów. Stąd i obawy związkowców. Mizernym pocieszeniem jest zapewnienie, że Kuratorium pracuje nad bazą miejsc pracy, podobną do… bazy wolnych miejsc przy rekrutacji do w szkół. W samym zaś kuratorium żadnego poradnictwa nie będzie. Pozostaje więc Internet.

Jednak nie ma idealnego algorytmu rozróżniającego specyfikę kształcenia, wolę samorządów, migracje, różnice demograficzne między gminami, zmiany w podstawie programowej, nowe sieci szkół, zapotrzebowanie na nauczycieli uczących konkretnych przedmiotów po reformie. Przypomnijmy, że o likwidacji czy przekształceniu szkoły nie ma mowy bez zgody kuratorium.

Zmiany w edukacji rozpoczną się od roku 2017/2018. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy „podstawówki”. Rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. Rekrutacja do nich nie będzie prowadzona. Ostatni rocznik klas III ukończy gimnazja w roku szkolnym 2018/2019. Ostateczne decyzje dotyczące funkcjonowania sieci szkół muszą być podjęte do 31 marca 2017 r., po uprzednim zaakceptowaniu ich przez kuratorium oświaty. Arkusze organizacyjne szkoły też mają być opiniowane. One są podstawą dla samorządu terytorialnego do kierowania pieniędzy do szkół. Dobra wiadomość jest taka, że kuratorium już przeszkoliło się z arkuszy – za urzędnikami pierwsze szkolenie. ===

Informacje - grudzień 2016 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Międzyzakładowej

We wtorek, 13 grudnia 2016 r. (35. rocznica stanu wojennego) z inicjatywy przewodniczącego naszej KM miało miejsce uroczyste posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczysław Bielawa (z-ca przewodniczącego), Zdzisław Jan Brzeziński (z-ca przewodniczącego), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel, Maria Gliszczyńska-Moroz, Tomasz Grzyb, Michał Gurowski (przewodniczący), Grażyna Pałkowska, Andrzej Stoppa i Roman Wiecki. Zaopatrzeniem stołu zajął się Z. Brzeziński. W trakcie posiedzenia głos zabrał przewodniczący Michał Gurowski, który poinformował o dobiegającej końca akcji paczek świątecznych i zaplanowanym na 10 lutego 2017 r. balu karnawałowym. Z. Brzeziński przekazał informacje z posiedzenia Rady Sekcji we wtorek, 6 grudnia 2016 r. W trakcie spotkania przypomniano tragiczne wydarzenia związane z wprowadzonym przed 35 laty stanem wojennym. Zebrani, mimo smutnej perspektywy likwidacji gimnazjów i planów wprowadzania w Polsce szkodliwej reformy edukacji, wymienili życzenia świąteczno-noworoczne.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gdańsku

We wtorek, 6 grudnia 2016 r., jak co miesiąc w Sali Akwen odbyło się zebranie Rady Sekcji. W. Książek poprosił Zdzisława Brzezińskiego o zabranie głosu (jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej), który zapoznał obecnych z protokółem pokontrolnym z 16 listopada 2016 r. Zebranie zostało zdominowane czasowo (około 2 godziny) przez zastępcę kurator Moniki Kończyk, która przebywała w Rzeszowie. Pomorski Wicekurator Oświaty Marek Strociak przez 2 godziny mówił o harmonogramie planowanej reformy. Nie ma już żadnych szans na wstrzymanie likwidacji dorobku 17 lat tworzenia gimnazjów, a przed nauczycielami widmo zwolnień. Dodatkowym utrapieniem jest pogłębiający się rozziew w szeregach NSZZ. Do centrali nie docierają sygnały i sprzeciwy wobec szkodliwej zmiany. Góra, wbrew woli szeregowych członków, popiera plany ekipy rządzącej.

Informacje - listopad 2016 r.

Drukuj

Ankiety

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiet. Wynika z nich jednoznacznie, że zdecydowana większość członków Kół NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej jest PRZECIW szkodliwej reformie edukacji przygotowywanej przez aktualną ekipę rządzącą. Prawie wszyscy opowiadamy się przeciwko likwidacji gimnazjów. Niestety, nasze władze centralne popierają złe  zamiary rządzących, nie przejmując się wolą większości szeregowych związkowców. W sobotę, 19 listopada 2016 r. liczna grupa członków NSZZ "Solidarność" przyłączyła się do ogólnopolskiej manifestacji "NIE DLA CHAOSU W SZKOLE", która została zorganizowana przez ZNP.

Protokół zbiorczy przeprowadzonych ankiet (widoczny poniżej na 3 arkuszach) przygotował, zestawił, obliczył, opracował oraz wysłał do Wojciecha Książka i Przewodniczących Kół Michał Gurowski, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” P.O.iW. Ziemi Kościerskiej.

(W celu powiększenia, aby odczytać należy dwukrotnie kliknąć na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu

W czwartek, 10 listopada 2016 r. obchodziliśmy jubileusz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Rodziny o godzinie 12:00. Po nabożeństwie uczniowie, obecni i emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci oraz zaproszeni goście wzięli udział w przemarszu na Halę sportowo – widowiskową, który poprowadziła orkiestra dęta „Begama” z Kościerzyny. Około godziny 14:00 rozpoczęła się gala obchodów 50 – lecia szkoły połączona z przekazaniem sztandaru. W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości i mieszkańców Wielkiego Klincza. Program uroczystości był bardzo bogaty i urozmaicony.

Przewodniczącego Michała Gurowskiego (z powodu choroby nie mógł uczestniczyć) reprezentował jego zastępca Zdzisław Jan Brzeziński, który w imieniu Szefa wręczył dyrektorowi Wojciechowi Drzewińskiemu album o NSZZ „Solidarność” z okolicznościową dedykacją i życzeniami, a wicedyrektor Beacie Jeżewskiej imponujący bukiet kwiatów. Po raz pierwszy w dziejach Wielkiego Klincza szkoła otrzymała sztandar. Wszyscy goście otrzymali bezcenny dar – świadectwo pisane: „Szkoła w Wielkim Klinczu. Wczoraj, dziś i jutro. Zarys”. W publikacji zostały zamieszczone m.in. wspomnienia członków NSZZ „Solidarność”: Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich. Należy podkreślić, że w placówce działa aktywne Koło NSZZ S, które liczy aż 15 członków.

Na zdjęciach górnych: z lewej strony - gen. bryg. Andrzej Łosiński (absolwent Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu); po prawej - Z. Brzeziński wbija gwóźdź w drzewce sztandaru szkoły. Na dolnej fotografii: Z. Brzeziński w imieniu przewodniczącego M. Gurowskiego wręcza dyr Wojciechowi Drzewińskiemu album o NSZZ "Solidarność".

PS. Osoby zainteresowane szerszą relacją o uroczystym jubileuszu szkoły z większą ilością fotografii mogą rzucić okiem na blog Elżbiety Brzezińskiej:

http://swietlicapokolenwielkiklincz.blogspot.com/2016/11/jubileusz-50-lecia-szkoy-w-wielkim.html

===============================================================================================

Stanowisko NSZZ Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego

We wtorek, 8 listopada 2016 r. NSZZ Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego przyjęła następującą uchwałę:

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, po analizie odpowiedzi MEN na opinię Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania dotyczącej projektów ustaw „Prawo oświatowe” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe” podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące odłożenia proponowanych zmian w oświacie co najmniej o rok. W odpowiedzi MEN brak deklaracji dotyczącej spełnienia szeregu postulatów zawartych w opinii naszego Związku. Zapowiedź, że będą one dopiero przedmiotem rozmów zespołu, który jeszcze nawet nie został powołany przez Panią Minister Annę Zalewską, budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W ocenie Rady niejasne są cele proponowanych zmian, brak ich odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (w tym na podwyżki wynagrodzeń), opóźnienia w przedstawieniu programowej części zmian, niedostateczna informacja. W polskiej edukacji nie dzieje się nic na tyle złego, co uzasadniałoby taki pośpiech w przygotowywaniu bardzo poważnych strukturalnych i programowych zmian. Za jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia są środki na zajęcia pozalekcyjne, które nadal realizowane są przez nauczycieli za darmo, na podstawie zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Rada, w oparciu o uchwałę Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z 28 września br., decyduje się na przeprowadzenie ankiety/sondażu wśród pracowników edukacji w regionie gdańskim dotyczącej ewentualnych form protestu w przypadku braku spełnienia postulatów związkowych.

Barbara Kamińska, Anna Kocik, Wojciech Książek (Przewodniczący Sekcji)

Stanowisko otrzymują: - Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, - Ministerstwo Edukacji Narodowej – za pośrednictwem KSOiW NSZZ „S”, - Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim, - Środki społecznego przekazu.

Obecny na zebraniu Zdzisław Jan Brzeziński (zastępca przewodniczącego) reprezentujący KM NSZZ "Solidarność" POiW Ziemi Kościerskiej, przypomniał, że zebrania Rady Sekcji są zwoływane już od 5 lipca, czyli pełne 4 miesiące, powtarzają się te same biadolenia i lamenty, a niszczenie polskiej oświaty już się rozpoczęło i trwa w najlepsze (a raczej w najgorsze). Zaapelował, aby przyjąć stanowisko, totalne przeciw reformie edukacji. Niestety, wcześniej przygotowany projekt nie sprzeciwiający się reformie, został przyjęty bez zmian.