Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj48
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień133
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3134
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242520

Drukuj

Zebranie przewodnicz?cych Komisji K?. Na wniosek Micha?a Gurowskiego spo?rd cz?onkw prezydium wybrano dwch wiceprzewodnicz?cych: Mieczys?awa Bielaw? i Zdzis?awa Brzezi?skiego.

Dystrybucja paczek ?wi?tecznych

Drukuj

Rozpocz?cie przez Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Brzezi?skiego akcji dystrybucji paczek ?wi?tecznych dla cz?onkw NSZZ Solidarno?? (rwnie? dla emerytw). W sumie dor?czono oko?o 130 paczek.

Drukuj

Udzia? Micha?a Gurowskiego, Mieczys?awa Bielawy, Zdzis?awa Brzezi?skiego i Kazimierza Stoltmanna (Wiceburmistrz Miasta Ko?cierzyna) w konferencji w sprawie sytuacji pracownikw administracji i obs?ugi szk?, placwek edukacyjnych, przedszkoli w siedzibie Solidarno?ci w Gda?sku (ul. Wa?y Piastowskie 24), sala Akwen. Podczas zebrania by?y poruszane mi?dzy innymi sprawy wynagrodze?, tre?ci uk?adw zbiorowych, regulaminw pracy, problemw innych, takich jak zamiar likwidacji sto?wek szkolnych.

Drukuj

Zebranie wyborcze K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. W zebraniu wzi?li udzia? zaproszeni go?cie: Celina Drozdowska, Wojciech Ksi??ek, Jzef Rymsza i Grzegorz Urowski. Zebranie prowadzi? Zdzis?aw Brzezi?ski. Przewodnicz?cym zosta? wybrany Micha? Gurowski (dotychczasowy wiceprzewodnicz?cy), delegatem na walne Zebranie Delegatw Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania Wojciech Figiel, delegatem na Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego Zdzis?aw Brzezi?ski. Dzi?ki wyborowi przewodnicz?cego zako?czy? si? trudny trzymiesi?czny okres K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K w powiecie ko?cierskim.

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczysto?ci wr?czenia dyplomw stypendium Prezesa Rady Ministrw w Ko?cierzynie. ??cznie stypendium przyznano 220 uczniom. Na uroczysto?? do Ko?cierzyny przyby?o 79 laureatw. Spotkanie zorganizowa?a Halina Uchman, dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie.

Ustalenie terminu zebrania wyborczego

Drukuj

Posiedzenie prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejzwo?ane przez Micha?a Gurowskiego w celu ustalenia terminu zebrania wyborczego. Wst?pnie przyj?to dat? 04.12.2012 r. (potem termin przesuni?to na 03.12.2012 r.).

Drukuj

Powrt Micha?a Gurowskiego, wiceprzewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejz leczenia za granic? w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

Uroczyste obchody 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczystych obchodach 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego w PCM w Garczynie i 70 rocznicy urodzin zas?u?onego Jubilata.